Нова українська школа

 Розпорядження КМУ № 903-р від 13.12.2017 року Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Семінар-нарада для вчителів початкових класів, які будуть викладати в 1-ому класі Нової української школи у 2018/2019 навчальному році

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-УІІІ

“Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року” № 988-р — редакція від 14.12.2016

Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1021 “Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української ніколи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня”

Лист ІМЗО від 13.07.2017 № 21.1/10-1410 “Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 н.р.

Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1028 “Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОН України від 16.08.2017 № 1181 “Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»”

Лист МОН України від 23 серпня 2017 року № 1/9-450 “Щодо методичних рекомендацій для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист МОН України від 15.09.2017 р. № 1/9-503 «Щодо методичних рекомендацій з іноземних мов для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів»

ПРОЕКТ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

                                                                                                Директору закладу загальної середньої освіти

 

“Нова українська школа” (сайт «Нова українська школа» –http://nus.org.ua/) публікує тижні модельної навчальної програми для 1-го класу, а також навчально-методичні матеріали для неї.

     Саме вони пілотуються в 100 школах по всій Україні цього навчального року. Нагадаємо, що «Нова українська школа» вже опублікувала матеріалидля першого та другого тижнів навчання, для третього та четвертого, дляп’ятого, і для шостого, сьомого та дев’ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого. Окрім того, вже є навчально-методичний посібник “Порадник для вчителя”.

     Автори модельної програми зазначають, що у матеріалах для десятоготижня є багато цікавих завдань, у тому числі і таких, які можна робити вдома разом з батьками і друзями.

     Ця програма та матеріали є результатом спільної праці фахівців з усіх регіонів України: учителів пілотних шкіл, тренерів з усіх областей України, авторів проекту Державного стандарту початкової освіти, методистів.

     Програма та матеріали до неї створені на основі проекту Державного стандарту початкової загальної освіти.

   Вони відповідають меті та ідейним засадам цього документу й реалізують загальні та конкретні очікувані результати, окреслені в ньому.

    У пояснювальній записці до модельної навчальної програми зазначається, що її сконструйовано на основі потижневого планування освітнього процесу з окресленням теми тижня й очікуваних результатів за галузями, які вчитель реалізовуватиме впродовж тижня.

Більшість цих результатів має стратегічний характер, що й зумовлює їх повторюваність упродовж першого циклу навчання (12 класи) для формування вмінь і поглиблення знань учнів.

     Ця навчальна програма розроблена на основі проблемно-пошукового підходу.

   У рамках тижня окреслено ті проблеми/дослідницькі чи проблемні запитання, які стануть основою інтеграції та стрижнем освітнього процесу. На розсуд учителя ці проблемні запитання можна розглядати впродовж одного дня або ж у разі освітніх потреб чи посиленого інтересу дітей – упродовж двох днів.

     Модельна навчальна програма містить завдання для педагога, які він ставить перед собою в рамках тижня, а також що мають знати й вміти учні (безвідносно до галузей) після розгляду проблемних запитань. В окремій таблиці подано очікувані результати тижня (за галузями).

     У таблицях запропоновано більше видів навчальної діяльності, ніж передбачено інтегрованим курсом “Я досліджую світ”. Учитель на свій розсуд частину цих завдань може перенести в рамки окремих предметів відповідно до основного змісту завдання (математика, навчання грамоти, мистецтво) або ж вилучити це завдання, змінити чи замінити його на більш відповідне.

Кожен вид навчальної діяльності супроводжується докладним описом та орієнтовними навчально-методичними матеріалами для вчителів, призначеними заощадити час педагогів на пошуки. Електронна версія цих матеріалів допоможе збільшувати пропоновані ілюстрації, дописувати до них власні завдання, розмножувати матеріали для використання в класі. Багато запропонованих видів діяльності може бути розгорнуто до денного проекту.

    Більшість навчально-методичних матеріалів ґрунтується наконструюванні знань, а не на відтворенні, що демонструє партнерський підхід до освітнього процесу, задекларований Концепцією “Нова українська школа”.

         Прошу організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу з вчителями початкових класів, які будуть викладати в 1 класі Нової української школи у 2018/2019 навчальному році, щодо ознайомлення з матеріалами сайту «Нова українська школа» – http://nus.org.ua/) (модельна навчальна програма для 1-го класу, а також навчально-методичні матеріали за тижнями).